منو
     
مشروح خبر
آخرین مهلت پرداخت وجه
در صورت پرداخت نکردن وجه تا ساعت 14 امروز 26 خرداد 1401 رزرو شما لغو می گردد
 سلام با توجه به اینکه حداکثر زمان برای قطعی نمودن رزرو 24 ساعت می باشد همکارانی که ساعت 14 روز 25 خرداد اقدام به رزرو نموده و تا کنون پرداخت ننموده اند تا ساعت 14 امروز 26 فرصت دارند نسبت به پرداخت اقدام نمایند در اغیر اینصورت رزرو شما لغو می گردد و برای دیگر همکاران فعال می گردد.