منو
     
مشروح خبر
زمان رزرو مرداد و شهریور زائر سرا
22 هر ماه برای هر ماه بعد
رزرو تیرماه زایر سرا هم اکنون فعال می باشد برای رزرو ماه مرداد روز 22 تیرماه ساعت 14 و برای رزرو شهریور ماه ساعت 14 روز 22 مرداد ماه به همین سامانه مراجعه نمایید